http://bloedjesnel.nl/
 
miks õppida õpetajakskõrvaklapid usbehe eesti ehelahkliha massaažalso eestilõunakeskus apollo kinokavaest rus sõnastikkes kus millal osalejadjõgeva nahavabrik skinekssetu keele sõnaraamat

Home

Gastenboek

Album

Olie-peiling

Wist je datjes

Võõrsõnade käänamine

Home

10.5. Enesekontrollitest: käänamine

IT terminid koos määratlustega standardites (eesti ja inglise keeles). Andmekaitse ja infoturbe seletussõnastik AKIT (eesti ja inglise keeles). Standardipõhine inglise-eesti-inglise tarkvaratehnika sõnastik (ilma määratlusteta). ISO terminite jne andmebaas (inglise keeles). COBIT sõnastik (inglise keeles). ITIL sõnastik (inglise jm keeltes). Info- ja sidetehnoloogia terminite seletav

[VSL] Võõrsõnade leksikon

Võõrsõnade leksikon” on mõeldud kõigile, kes tunnevad huvi võõrsõnade õigekirja, tähenduse, käänamise-pööramise või päritolu vastu. Käesolev väljaanne on kirjastuse Valgus “Võõrsõnade leksikoni” kaheksas trükk, mille on põhjalikult ümber töötanud Eesti Keele Instituudi leksikograafid koostöös erialaspetsialistidega. Leksikon sisaldab ligi 40 000 märksõna

Sõnastikud ja (IT eriala) terminoloogia – Loengud

võõrsõnade käänamine Võõrsõnad on uuemad laensõnad, mis on säilitanud võõrapärased tunnused.. Võõrsõnade tunnused: 1) b, d, g sõna algul - nt gramm, bensiin, dražee;. 2

EKI keelenõuanne

eesti omasõnade käänamine võõrsõnade käänamine eesti nimede käänamine võõrnimede käänamine omadussõnade võrdlusastmed tegusõnade muutmine HÄÄLDUS JA SILBITUS silbitamine ja poolitamine õige hääldus SÕNAKASUTUS omasõna või võõrsõna? uus sõna või väljend uue mõiste jaoks parem sõna või väljend kehva asemele

Võõr- ja tsitaatsõnad | Patendiamet

võõrsõnade käänamine 1.(Romantilised hetked) laseme end pilvedega kaasa rännata. 2. (Ilus mõis) on kujutatud Tuglase romaaniski. 3.Kirume (vilu ja vihmane) ilmu. 4.Lasteraamatute valikul peetakse silmas rohkem (kirju kaas) . 5.(Kontsert-mitmuses) Kontsertide publikuks olid õpilased

Võõrsõnad - Tartu Kutsehariduskeskus

Võõrsõnade leksikon; E-keelenõu; Muid kasulikke linke; Keelenõuvakk VORMIÕPETUS eesti nimede käänamine. tagasi. Nime Tallinn sisseütlevas käändes on rööpvormid Tallinna (III vältes) ja Tallinnasse, teine vorm on kasutuselt harvem. Kust ma leian perekonnanimede käänamise üldpõhimõtted? – Vt isikunimeandmebaasi sissejuhatus

Võõrnimede käänamine | Kuidas kirjutada

Võõrsõnade puhul on oluline teada tähendust, õiget hääldust ja kirjaviisi. Võõrsõnu kirjutatakse võimalikult lähtekeele lähedaselt. Võõrsõnade õigekiri :

EKI keelenõuanne

Võõrsõnade doomino. Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started

EKI keelenõuanne

käänamine. Sõna snuuker (piljardi liik) on võõrsõnade leksikoni järgi korter-tüübi sõna, keelekasutuse uurimine näitab siiski, et pigem võiks teda arvata juba number-tüüpi ja sellisena on ta võetud ka 2018. aasta ÕSi. Muutusi on ka mõne teise tüübi sõnades. Kolumn, mida 2013. aasta

EKI keelenõuanne

võõrsõnade käänamine Lisage lünka õige täht või tähed. Türa lik valiteja, tänu rön enile, kuulus režis ör, a oluutse monar i hääl, raagiline juhum, kara in on laual, maitsev karbon d, uus bür , oran müts, i ustreerima, v oletne kott, kuulus uett, ps hiline seisund, ba ikaad, pott musta tu i, iffer ununes, a lergia, mängiti gol i, sõid bor i, simult n, kaunis interj r, baari veitser kogus illingeid

Võõrsõnade leksikon - Apollo

Kirjutage lava-show (sidekriipsuga; tsitaatsõna kursiivis), omastavas käändes lava-show (samuti sidekriipsuga; lõpus ülakoma). Nime Andrew alalütlev kääne on Andrewl (ülakomaga). Võib kasutada tsitaatsõna baguette (mitmuse nimetav baguetteid), omavaste on pikk Prantsuse sai. Küsija ütles, et jurist on tema tekstis pannud käändevormidesse AS-i, AS-ilt jne ülakoma: ASi, AS

EKI keelenõuanne

Eesti keel ametikeelena koolituse eesmärk on suurendada osaleja võimet koostada ortograafiliselt veatut ja korrektselt sõnastatud teksti. SIHTRÜHM Ametnikud ja töötajad, kellel ametialaselt […]

VÕÕRSÕNADE LEKSIKON: Tiina Paet, Tuuli Rehemaa, Richard

võõrsõnade käänamine [VSL] Võõrsõnade leksikon Sõnastikust • Pikem tutvustus • dict.vsl@eki.ee • Päring : osas Märksõna Laiendatud märksõna Lühend Definitsioon Tüübinumber Sõnaliik Lähtekeel Stiil ja eriala Igalt poolt

Eesti keel ametikeelena | PRACTUS

Need rasked võõrsõnad. Tiiu Erelt Eesti Keele Instituudi vanemteadur [Artikkel ilmunud: Oma Keel 2001, nr 2, lk 38-46] Eesti Keele Instituudi keelenõuande päevikus on läbi aastate olnud palju küsimusi võõrsõnade õigekirja kohta.Viimastelgi aastatel ei ole need kahanenud, vaid pigem kasvanud.

Welkom op bloedjesnel.nl

Op deze website kunt u meegenieten met de hobby van het bloedjesnel-team.

Wilt u een bericht achterlaten?
Heel graag, dit kan in ons gastenboek.

Hier ziet u het Logo gemaakt door Henkie....

 

Moet ik hier nog iets aan toevoegen.......wat een schoonheid

 

 Voor informatie kunt u terecht bij:

peter@degeling.nl