http://bloedjesnel.nl/
 
eesti jahtklubide liitkuidas saada lahti pöidla imemisestviru aa teatajayara eestivõru linna jäätmehoolduseeskirispeedtest eestikopsupõletik nakkusohtlikvõru naiste varjupaikkuidas õlut degusteeridaeesti seletav sõnaraamat

Home

Gastenboek

Album

Olie-peiling

Wist je datjes

Võro kiil sõnaraamat

Home

Egä sõnaraamat om keelele nigu sünnüpääväkingitüs — Sirp

Ref A: 359D3604483E4B7F89FC368C373DCD13 Ref B: SJCEDGE0421 Ref C: 2020-10-23T18:12:16Z

Võru keel 1. võro kiil sõnaraamat

Võromaa - Võromaa inemiseq - võro kiil - võro kiräkiil - võro kiräviis - võro kirändüs - võro aokirändüs - võro tiatri - võro rahvalaul - võro lipp - võro-eesti sõnaraamat - võrokeeline aoleht Uma Leht - Võro Instituut. Matõmaatiga ja luudustiidüseq

Võro Kiil: The Võru Dialect - Maakeel: Estonian Language

Võru keel (võru keeles võro kiil) on ühe käsitluse järgi Eesti põline piirkondlik keel ehk regionaalkeel, mis kuulub läänemeresoome keelte hulka; teiste käsitluste järgi on võrokeste keel lõunaeesti keele või eesti keele lõunaeesti murderühma võru murre.. Lõunaeesti keele tänapäevastest variantidest peetaksegi omaette keeleks enamasti vaid võru keelt, mis on eesti

Pääleht - Wikiwand võro kiil sõnaraamat

Meie maakodu asub ajaloolisel Vana-Võromaal Hargla kihelkonnas. Ja võru keele kõnelemist siin ikka kuuleb, õnneks. Kuigi mina olen küll täitsa isehakand vanavõrumaalane, siis mulle väga meeldib võro keel. Kui kuulen seda kedagi rääkimas, siis täiesti automaatselt läheb tuju heaks ja suunurgad tõusevad. Nimelt on võru keeles mistahes jutt lihtsalt nii mahlakas - võib rääkida

Võru keel - Eesti Rahvakultuuri Keskus

Võru keel (võro kiil) on sünkroonilise käsitluse järgi Eesti põline piirkondlik keel ehk regionaalkeel, mis kuulub läänemeresoome keelte hulka. Keeleajalooliste käsitluste järgi on võrokeste keel lõunaeesti keele või eesti keele lõunaeesti murderühma Võru murre.

Võro-eesti sõnaraamat – Wikipedia

Võro-eesti-võro sõnaraamat Võro-eesti synaraamat VMS murdesõnastik: Võro sõnavara Netidigisõnad sõnaraamat Opimi võro kiilt Eesti vaimse kultuuripärand: Võru keel Võrokeeline kodo Võro Kiil

Tan voi pruuki võro kiilt | Ahunapalu maasektori veebikodu

Võro-eesti sõnaraamat om võro keele ja eesti keele vaihõlinõ ümbrepandmissõnaraamat.. Aastagal 2002. ilmu Võro Instituudi välläandõn 15 000 tähüssõnaga ja keeleoppusõ lissoga edimäne võro-eesti sõnaraamat ("Võro-eesti synaraamat"), mink kokkopandjas oll Jüvä Sullõv.. Sõnaraamat üten võro-eesti ja eesti-võro sõnaotsmisõ võimalusõga om Internetin välän kõigilõ

Võru keel

Näitan lehte 1. Leitud 0 lauset, mis võivad fraasiga sobida võru keel.Leitud 0 ms.Tõlkemälud on loodud inimeste poolt, kuid kokku pandud arvuti abil, mis võib põhjustada vigu.

Linkõ kogo - Vana-Võromaa võrgoväreht

Keeleartiklid "Till´okõnõ tiijuht võro-seto kiräkeele manoq." lk 6 — 15 ja "Võro-seto kiil" lk 139— 142 on kirjutanud Toomas Help, Jüvä Sullõv ja Enn Kasak.) VÕRO MURRÕQ JA VÕRO KIIL Võro keelepruuki um peet nii keeles ku murdõs. Mõlõmba arvamusõ puult ja vasta saa tuvvaq hulga häid punktõ.

Võru keel – Vikipeedia

Johdatus võron kieleen Sissejuhatus võru keelde 1. Helsingin yliopisto oppaja (õpetaja) Evar Saar Keelepuu Jüvä Sullõv (Sulev Iva) Võro kiil võru keel täämbädse päävä eesti keelest kõgõ kavvõmb ja tõistsugutsõmb eestläisi keelevarjants tänapäeva eesti keelest kõige kaugem ja erinevam eestlaste keelevariant mulgi, tarto ja seto keele kõrval üts vana lõunaeesti

VÕRU MURRE JA VÕRO KEEL - Obs

Võro - eesti sõnaraamat Uma Leht Võro Instituut Võrokeelitseq raadiouudissõq Võrokeelitseq Jäno Jussi multikaq Võro Kirändüse kodoleht Lõuna-Eesti keele- ja kultuuriuurmiisi keskus Saatõsari "Iloline inemine" Saatõsari "Tsirk, tsirk, tsirgukene" Saatõsari "Kihoq" Saatõsari "Elolinõ" Saatõsari "Mõtõlus" Saatõsari "Olõ-õi"

Sulev speaking Võro - Wikitongues - Medium võro kiil sõnaraamat

Võru keel (võru keeles võro kiil) on ühe käsitluse järgi Eesti põline piirkondlik keel ehk regionaalkeel, mis kuulub läänemeresoome keelte hulka; teiste käsitluste järgi on võrokeste keel lõunaeesti keele või eesti keele lõunaeesti murderühma võru murre.

võru keel - Eesti-Võru keel Sõnaraamat - Glosbe võro kiil sõnaraamat

Seo om Vikipeediä võrokeeline kodolehekülg. Aśa mõtõq om üles ehitäq vaba võrokeeline entsüklopeediä. Vikipeediä om olõman hulgan keelin ja mitmõn keelen om tä sama hää vai parõmb ku trüküentsüklopeediäq. Võro Vikipeediän om parhillaq käsil 5586 artiklit. Egäüts või siiäq esiq vahtsit artiklit kirotaq ja olõmanolõvit parandaq.

Pääleht - Gpedia, Your Encyclopedia

Minevä aasta lõpun trüküvalmis saanu „Eesti-võro sõnaraamat“ om instituudi tüün tähtsä verstapost. Kuis seod päält 20 000 märksõnaga raamatut tetti ja midä arvada võro keele täämbädsest saisust, arotiva vestlustsõõrin sõnaraamadu tegemise man olnu …

Welkom op bloedjesnel.nl

Op deze website kunt u meegenieten met de hobby van het bloedjesnel-team.

Wilt u een bericht achterlaten?
Heel graag, dit kan in ons gastenboek.

Hier ziet u het Logo gemaakt door Henkie....

 

Moet ik hier nog iets aan toevoegen.......wat een schoonheid

 

 Voor informatie kunt u terecht bij:

peter@degeling.nl