http://bloedjesnel.nl/
 
kaitseliidu jõgeva maleva pealikpalju õnne ja edumiks mesilaspered kaovadaia 2 jõgevaflixbus estoniatcm estoniahyperx cloud alpha estonialembitu 2 võrupõltsamaa-tartu bussidjõulud vabad päevad

Home

Gastenboek

Album

Olie-peiling

Wist je datjes

Sõiduki tehnoülevaatuse eeskiri

Home

Tuhandetel surugaasiautode omanikel võib olla probleeme
Sõiduki taustakontroll. Otsing Eesti registris oleva või pärast 16.04.2010 kustutatud sõiduki registreerimismärgi ja/või VIN-koodi järgi – otsingu tulemusena kuvatakse sõiduki andmed, piirangud ja kasutusajalugu.; Otsing enne 16.04.2010 Eesti registrist kustutatud sõiduki VIN-koodi järgi - otsingu tulemusena kuvatakse sõiduki andmed, piirangud ja kasutusajalugu.
Tehnoülevaatus | Maanteeamet
sõiduki tehnoülevaatuse eeskiri 6. alates 01.10.1997. a esmakasutusele võetud sõiduki heitgaasisüsteemi osadel, v. a torud ja kinnitusdetailid, on selgelt loetav sõidukivalmistaja nimetus või kaubamärk 4.1.4. Ülevaataja ei mõõda sõiduki seisumüra taset, kui ei ole täidetud punktis 4.1.3 …
Tehnoülevaatuse hind? - Naistekas
Kontaktandmed Tehnoülevaatus, Haapsalu mnt 7a, Vasalemma Info tel 6713344, 5185606
AMETIAUTO KASUTAMISE KORD 10.01.2018.a. 1.
Sõiduki tehnoülevaatuse (edaspidi ülevaatus) eesmärgiks on liiklusele ohutu ja loodushoidliku sõiduki tehnoseisundi tagamine, registreerimistunnistuse andmete kontrollimine ning riikliku autoregistri andmete täpsustamine. Eeskirja koostamisel on lähtutud Euroopa Ühenduse Nõukogu direktiividest 77/143/EEC, 88/449/EEC, 92/54/EEC ja 92/55/EEC.
16 TEHNOSEISUND JA TEISED VALDKONNAD – www.liikluskool.ee
Sõiduki registreerimistunnistus. Lisaks eelnevale vastavalt ülevaatuse liigile: takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus; erakorralisel ülevaatusel politsei poolt väljastatud sõiduki tehnoseisundi kontrollimise akt; kordusülevaatusel ülevaatuspunkti poolt väljastatud sõiduki tehnoülevaatuse kontrollkaart.
Images of Sõiduki Tehnoülevaatuse Eeskiri
Sõiduki tehnoülevaatus Õigesti hooldatud ja töökorras sõiduk, mis vastab kõigile ohutusnõuetele, võib liiklusõnnetusse sattuda väiksema tõenäosusega. Tehnoülevaatuse käigus ei tehta üksnes kindlaks, et teie sõiduk on töökorras, vaid see on oluline ka keskkonnaga seotud põhjustel ning õiglase konkurentsi tagamiseks transpordisektoris.
C-KATEGOORIA - Liikluskool.ee
Ka tehnoülevaatuse eeskiri ütleb, et:“ 4) järsul pidurdamisel, alates kiiruselt 15 km/h, enne sõiduki täielikku seismajäämist, peavad rattad hakkama lohisema“. Tavaliselt meie ei kasuta piduripedaalile avaldatava jõu mõõtjat (pedomeetrit) kuna eeskiri ei nõua sellise riista olemasolu.
Uncategorised - E-Tehno
Sõiduki tehnoülevaatuse ( edaspidi ülevaatus ) eesmärgiks on liiklusele ohutu ja loodushoidliku sõiduki tehnoseisundi tagamine , sõiduki riikliku registreerimistunnistuse andmete kontrollimine ning riikliku autoregistri andmete täpsustamine .
Nael kummi ja ülevaatusele! - Arhiiv - Postimees: Värsked
See tähendab, et sõidu-ki tehnilise seisundi kontrollimise eest võetava tasu kalkuleerib ja määrab iga tehnoülevaatuse punkt ise. Mäletatavasti töötati 1996.a. välja “Sõiduki tehnojärelevalve eeskiri”, mis tugines Euroopa õigusaktidel. Sellega oli pandud alus sõiduki tehnoseisundi ja selle kontrollimise rahvusvahelistele tavadele.
Sõiduk | Maanteeamet
Sõiduki võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mistahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada selle kategooria sõiduki korralist ja erakorralist ülevaatust. Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus …
Liikluses osaleva sõiduki tehnoseisundi kontrollimise
sõiduki tehnoülevaatuse eeskiri Sõiduki tehnoülevaatuse (edaspidi ülevaatus) eesmärgiks on liiklusele ohutu ja loodushoidliku sõiduki tehnoseisundi tagamine, sõiduki riikliku registreerimistunnistuse andmete kontrollimine ning riikliku autoregistri andmete täpsustamine.
Sisukord - Maanteeamet
sõiduki tehnoülevaatuse eeskiri Tehnoülevaatuse seadusandlus: Liiklusseadus (alates 01.07.2011) Liiklusseadus inglise keeles. Suuremõõtmelise ja/või raskekaalulise autoveo eeskiri. Autoveoseadus. Ohtlike veoste autoveo eeskiri. Maanteeameti põhimäärus. Avaliku teabe seadus. Isikuandmete kaitse seadus TEHNO
Sõiduki tehnoülevaatuse eeskirja kehtestamine – Riigi Teataja
sõiduki tehnoülevaatuse eeskiri 3.2.1.3. Sõiduki tootja peab tehnilisele teenistusele tõendama, et nõuded on külgkiirenduse ja kiiruse koguulatuses täidetud. Seda võib teha katsearuandele lisatavate asjakohaste dokumentide põhjal. 3.2.2. Maksimaalse külgkiirenduse katse. 3.2.2.1. Sõiduki kiirus peab jääma vahemikku V smin kuni V smax.

Welkom op bloedjesnel.nl

Op deze website kunt u meegenieten met de hobby van het bloedjesnel-team.

Wilt u een bericht achterlaten?
Heel graag, dit kan in ons gastenboek.

Hier ziet u het Logo gemaakt door Henkie....

 

Moet ik hier nog iets aan toevoegen.......wat een schoonheid

 

 Voor informatie kunt u terecht bij:

peter@degeling.nl